YW

|herzliya||lh||yard: 1400m2||bulit: 850m2|
|herzliya||sp||yard: 600m2||bulit: 520m2|
|ra'anana||lb2||yard: 400m2||bulit: 360m2|
|tel aviv||bo||yard: 286m2||bulit: 312m2|
|caesarea||fe||yard: 600m2||bulit: 370m2|
|bney zion||ho||yard: 10000m2||bulit: 480m2|
|ra'anana||lb1||yard: 300m2||bulit: 270m2|
|afeka||gr||yard: 1030m2||bulit: 820m2|
|tel aviv||bc||yard: no yard||bulit: 153m2|
|herzliya||ll||yard: 1000m2||bulit: 780m2|
|ra'anana||ls||yard: 600m2||bulit: 550m2|
|ramat ef'al||er||yard: 440m2||bulit: 250m2|
|tel aviv||al||penthouse||bulit: 250m2|
|tel aviv||rv||duplex||bulit: 250m2|