YW

|herzliya||lo||yard: 1391m2||bulit: 650m2|
|herzliya||av||yard: 1003m2||bulit: 725m2|
|herzliya||rf||yard: 1006m2||bulit: 749m2|
|ra'anana||ha||yard: 360m2||bulit: 300m2|
|tel aviv||ro||yard: 720m2||bulit: 291m2|
|caesarea||ta||yard: 989m2||bulit: 413m2|
|bney zion||ai||yard: 8822m2||bulit: 452m2|
|ra'anana||ni||yard: 421m2||bulit: 440m2|
|afeka||an||yard: 510m2||bulit: 350m2|
|tel aviv||st||yard: 800m2||bulit: 680m2|
|herzliya||el||yard: 1000m2||bulit: 800m2|
|ra'anana||at||yard: 553m2||bulit: 443m2|